Lesakņošanās garantija

Uzņemamies garantiju par mūsu audzēto stādu iesakņošanos.

Mūsu klientiem nodrošinam šķirnei atbilstošu, dzīvotspējīgu rožu stādu piegādi. Auga optimālo augšanu veicina augam piemēroti apstākļi un atbilstoša kopšana.

Podā stādītai rozei ir spēcīga, ieaugšanu nodrošinoša sakņu sistēma.

Stādīšana ir iespējama jebkurā gada laikā bez sala.

Rozi jāstāda ar pienācīgu rūpību.

Iesakņošanās garantija  - PharmaRosa® - ORIGINAL® -  roze 2 litrīgā podā

Uzņemamies garantiju par mūsu audzēto stādu iesakņošanos.Podā stādītai rozei ir spēcīga, ieaugšanu nodrošinoša sakņu sistēma.Stādīšana ir iespējama jebkurā gada laikā bez sala.

 

Garantijas nosacījumi!

Uzņēmuma dati

PHARMAROSA® - ORIGINAL
PharmaRosa® SIA
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 01-09-717479
Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs:13075314-2-43
Bankas konta numurs Iban:
 HU7212011739-01661074-00200009
BIC (SWIFT): UBRTHUHB
Bankas nosaukums:Raiffeisen Bank
Augu veselības reģistrācijas numurs:
  HU130721
e-pasts: [email protected]

Maksājums

MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, OTPBank, PayPal